Festivalový most

  • Začíná demolice a stavba nového mostu

Původní most se mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem Pupp klenul již v roce 1880. Svojí litinovou výzdobou, kovanými zdobeným zábradlím a kamennými sloupky s lucernami byl součástí souboru okolních mostů a lávek, vybudovaných v druhé polovině 19. století přes říčku Teplá. V roce 1967 byl historický most nahrazen novým, s konstrukcí i tvaroslovím odpovídající dané době.

V průběhu přípravy projektové dokumentace na nový most jsme byli v minulém roce přizvání ke konzultaci, ze které se následně rozvinula spolupráce na celkovém architektonickém vyznění mostu. Důležitým bodem byl požadavek památkářů, aby se most opět začlenil do souborů okolních lávek a preferovaný byl tak návrat k původní historické podobě.

Jako stěžejní prvek jsme si vzali kované zábradlí, které navrhujeme jako přesnou kovářskou repliku toho historického. Centrální motiv zábradlí – rozeta – se stává nosným prvkem pro grafické zpracování dalších částí mostu. Jejím zvětšením a otáčením z ní vytváříme abstraktní vzor, který se otiskuje do betonových říms a sloupků. Tento motiv je doplněn jemnými mosaznými detaily, které se propojují s mosazným madlem kovaného zábradlí.

Celý most tak v sobě nese odkaz historie, jemným detailem ale jasně přizná, že byl postaven v roce 2022. Na vzorky betonových prvků se můžete podívat ve výloze KAMKV na náměstí Dr. M. Horákové.

  • Konstrukční řešení mostu – Ing. Radek Toman
  • Architektonické ztvárnění – KAMKV p.o. (Ing. arch. Jan Lebl, Bc. Emilie Rážová)
  • 1_historicka_podoba_mostu_z_roku_1880Historická podoba mostu z roku 1880
  • 2_technický detail -kované zábradlí, betonový sloupek a římsaTechnický detail - kované zábradlí, betonový sloupek a římsa
  • 3_nábřežní_sloupek_s_grafickým motivem_rozetyNábřežní sloupek s grafickým motivem rozety
  • 4_replika historického zábradlí s betonovou římsouReplika historického zábradlí s betonovou římsou
  • Detail vzorku betonového sloupku
  • Detail vzorku betonové římsy