Informační stojany

  • Návrh principu pro veřejná prostranství a objekty

Město Karlovy Vary zamýšlí ve svém intravilánu realizovat aplikaci digitálního animovaného průvodce s rozšířenou
3D realitou pro chytrá mobilní zařízení. V této souvislosti požádalo vedení města KAM KV° o návrh informačních sloupků/stojanů pro umístění informací o digitálním průvodci, o trasách a objektech ve městě a tzv. terčů na významných budovách města. Vzhledem ke skutečnosti, že centrum Karlových Varů je v centrální části města i po selekci velmi bohaté na architektonicky významné budovy, navrhujeme z důvodu přehledu a srozumitelnosti informační sloupky v centrální části města řešit dvěma prvky, které vycházejí z jednotného tvarového principu.

Centrální samostatně stojící oboustranně sdílený sloupek/panel a malý nástěnný panel pro umístění na fasádě a průčelí pro město klíčových objektů. Centrální informační sloupek pro danou lokalitu, na kterém je vedle schematické mapy lokality umístěna vizuální mapa s terčem a informacemi o lokalitě, významných budovách, přírodních prvcích, umění ve veřejném prostoru, včetně informací o nabídkách digitálního průvodce. Tyto sloupky jsou umístěny ve veřejných prostranstvích vybraných lokalit města a je možné je technicky vybavit i dalším vybavením pro Smart city systémy. Na fasádách a průčelích vybraných budov navrhujeme ve spolupráci s vlastníky a po konzultaci s památkáři umístit pouze zjednodušené informace o daném objektu s terčem, který umožní použití digitálního průvodce a sdílení všech dalších digitálních informací přes mobilní zařízení, které aplikace umožňuje.

Tvarový a materiálový design obou navrhovaných info prvků vychází z jednoho principu svislé a odkloněné plochy (úhel cca 45°), která je potřebná pro načítání QR kódu mobilním zařízením. Základní rozměry vycházejí z vertikální formátové řady A3, A4, A5. Materiál stojanů je ocel nebo tvrzené a lepené sklo, je trvanlivý a relativně méně náročný pro dlouhodobou údržbu. Pro nosiče textových a vizuálních informací navrhujeme použít samolepících folií z důvodů flexibilní výměny. Definitivní povrchovou úpravu je nutno konzultovat s provozovatelem stojanů. Jelikož se jedná o důležitou vizuální komunikaci města s veřejností, je úzká spolupráce s grafickým designerem nezbytná, stejně jako testy a konzultace s dodavatelem aplikace, tedy firmou Vertical Images.

Návrh principu informačních stojanů pro veřejná prostranství a objekty najdete v záložce Dokumenty vpravo.

  • sdsdfdsfd

Odpovědná osoba: