Lokalita Okružní

KAM KV° je v dialogu se soukromým investorem a vedením města, dvěma subjekty, kteří jsou vlastníky pozemků v území mezi ulicemi Okružní, Počernická a Svobodova ve Staré Roli. Tato lokalita je v novém územním plánu označena jako rozvojová s funkčním využitím Sm – smíšená městská struktura s podmíněným zpracováním územní studie. KAM KV° vytvořil schematické doporučení pro rozvoj lokality, které stojí na jasně daných principech – etapizovaná výstavba jižním směrem od ulice Okružní, prioritní využití již existující infrastruktury před budováním nové, zhodnocení potenciálu ulice Okružní jako živé městské třídy, zajištění prostupnosti územím, přehledné urbanistické struktury a řadě dalších.

Odpovědná osoba: