Parkové náměstí Meteor

  • Revitalizace zanedbaného prostranství Tuhnic

Tuhnice jsou velmi oblíbeným místem k bydlení a jejich obyvatelé se rádi setkávají. V tuto chvíli jim k tomu ale chybí adekvátní místo – nejlépe pod širým nebem. Centrum obce vždy bývalo na náměstíčku před kapličkou, která se bohužel stala obětí bombových náletů 2. světové války a s výstavbou sídliště v 60. letech toto historické centrum (v té době již městské části Karlových Varů) bohužel zaniklo.

Novým středem bytové zástavby se stalo středisko občanské vybavenosti Meteor s okolním navazujícím veřejným prostranstvím. Péče o něj v uplynulých desetiletích zaostávala, a tak zde máme zanedbaný, opuštěný prostor, který neláká k delšímu setrvání. Jeho obnovou by mohla započít postupná revitalizace celého tuhnického sídliště – tomu by ale měla předcházet alespoň rámcová vize rozvoje sídliště jako celku – ideálně územní studie celku nebo koncepční studie veřejných prostranství a zeleně.

A co tedy s tímto konkrétním prostranstvím? Navrhujeme daný prostor mezi Meteorem a bytovými domy vyčistit od nánosů doby, ponechat a vyzdvihnout kvality (v tomto případě velkorysá zeleň), vytvořit místa k sezení a hlavně kultivovanou a příjemnou příležitost k setkávání umožňující nejvyšší možnou variabilitu využití.

  • 220406_kvkam_meteor_02-stafaz-2
  • IMG_1662
  • IMG_1632
  • IMG_1676