Rybníček v Mozartově ulici

  • Revitalizace lokality

Příspěvkové organizace Kancelář architektury města a Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary připravují celkovou revitalizaci této lokality, která byla veřejností vybrána i v rámci projektu Čtvrti sobě. Při průzkumech místa jsme došli k tomu, že raději než drobně zasahovat do tohoto území dílčími úpravami, bude lepší se mu věnovat komplexněji.

V rámci revitalizace této lokality proběhne odbahnění rybníčku, oprava výpustního zařízení, mírné úpravy břehů i nátoku do rybníka. Na části břehů se provedou výsadby vodních rostlin pro vytvoření litorálního pásma. Revitalizační úpravy zajistí zlepšení estetické a pobytové kvality v tomto území i zvýšení druhové rozmanitosti místní fauny a flóry. Výměny se také dočká zábradlí, lavičky, odpadkové koše i povrchy pěších cest.

Ideovou studii najdete v záložce Dokumenty. Studie navrhuje řadu pobytových prvků v blízkosti rybníčku a slouží k projednání s vedením města a následnému rozpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

  • IMG-20230725-WA0000Stávající stav
  • IMG-20230725-WA0004Stávající stav

Odpovědná osoba: