Studenti MBARE (VŠE V Praze)

Posluchači 2. běhu MBARE absolvovali exkurzi do Karlových Varů, díky níž se mohli osobně seznámit s lokalitou developerského projektu, pro který jim byla zadána lokalita Staré vodárny a její okolí. Developerský projekt reálného pozemku zpracovávají posluchači k závěrečné obhajobě MBARE studia. Cílem zpracovaných závěrečných prací je naleznutí efektivního a efektního využití daného brownfieldu. Mgr. Tomáš Trtek, 1. náměstek primátorky města Karlovy Vary provedl posluchače lokalitou a objasnil souvislosti spojené s pozemkem. Posluchači navštívili také související lokality obchodního centra Varyáda a pozemek společnosti Lordship představený Ing. Davidem Sušilem, jejím technickým ředitelem.

Poté se uskutečnil workshop v hotelu Thermal za účasti vedení města, zástupců Kanceláře architektury města Karlovy Vary a zájmových skupin Futura Nová vodárna a Kreativní region. Workshop proběhl formou otevřené diskuze nad využitelností daného území a nad strategickými záměry města Karlovy Vary. Program byl ukončen přednáškou Mgr. Martina Červinky, který je poradcem I. náměstka primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka.

  • sdsdsd
  • asd
  • sdsd

Dokumenty: