Studie systému sídelní zeleně

Město Karlovy Vary je bezesporu jedno z nejkrásnějších lázeňských měst s nejvyšším podílem zeleně. Jeho proslulé přírodní a kulturní bohatství tvoří jedinečná geomorfologie, léčebné prameny a Vřídlo i další přírodní léčivé zdroje, lázeňské lesy a parky, promenády a stezky, říční krajina, architektura, slavná historie i osobnosti. Kulturní hodnota zdejší lázeňské krajiny je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Aby bylo možné takové unikátní hodnoty spravovat, chránit a rozvíjet, je samozřejmě potřeba mít kvalitní podklady a informace.

Zásadním strategickým a koncepčním dokumentem pro vymezení, stabilizaci a rozvoj jednotlivých ploch zeleně ve městě je územní studie systému sídelní zeleně. Ta dosud poslední byla zpracovaná již v roce 1993, není aktuální, ani v digitální podobě a neodpovídá současným aktuálním poznatkům, problémům a možnostem.

Proto KAM KV v loňském roce připravil zadání pro pořízení nové studie systému sídelní zeleně. První fází studie je důkladné mapování a vytvoření pasportu zeleně. Rozsah řešeného území studie zahrnuje zastavěné území, zastavitelné plochy a vazbu na volnou krajinu.

  • Původní mapa Generelu zeleněPůvodní mapa Generelu zeleně
  • Dvořákovy sadyDvořákovy sady
  • Japonská zahradaJaponská zahrada
  • Říční krajina Parku meandr OhřeŘíční krajina Parku meandr Ohře
  • Stitched PanoramaSady Jeana de Carro
  • Vnitroblok ve Svatošské uliciVnitroblok ve Svatošské ulici

Odpovědná osoba: