Zastavovací studie Olšová Vrata

KAM KV° na podnět vedení města připravil schematickou zastavovací studii centrální části městské části Olšová Vrata. Principem návrhu je zajištění venkovského charakteru území, rozumné hustoty zástavby rodinných domů při využití stávající infrastruktury bez nutnosti budování nové a se specifikací potenciálu lokálního centra.

Odpovědná osoba: