Události

Co se bude dít?

Co se dělo?

Jednotlivé akce KAMu najdete

Aktuality

 

Co se u nás děje?

11. 11. 2021

18. 10. 2021

4. 10. 2021

Přednáška Doprava udržitelná a zdravá se nám transformovala do diskuze o dopravním řešení Divadelního korza, na kterém jsme s Ing. Syrovým spolupracovali.

Promítání filmu, koncert a divadlo v běžně nepřístupné kapli, komentovaná procházka městem a prohlídka hotelu Pupp. To byl festival Den architektury ve Varech.

Slavná lázeňská města Evropy obdržela certifikáty o vstupu do UNESCO za účasti představitelů měst zástupců zemí zapojených do sériové nominace.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

23. 9. 2021

17. 9. 2021

14. 9. 2021

Kancelář architektury města Karlovy Vary spolu se studiem VRTIŠKA & ŽÁK představili studii revitalizace Vřídelní kolonády. Podívejte se na záznam.

O historii a archeologických nálezech kostela sv. Máří Magdalény promluvil Mgr. Jiří Klsák. Prohlédněte si fotografie nebo záznam z jeho přednášky.

Záznam z obou akcí si můžete prohlédnout i zpětně. Jaké jsou možné přístupy k budově Vřídelní kolonády a jejímu okolí?

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

1. 9. 2021

30. 8. 2021

17. 8. 2021

Prohlédněte si celou koncepční studii tzv. Divadelního korza. V průběhu příštích měsíců Vám ji blíže představíme formou akcí pro veřejnost. 

Přestože jsou Karlovy Vary považovány za město s největším podílem zelených ploch v ČR, chybí jim celková koncepce, která pojme krajinu komplexně. 

V tuto chvíli chybí obyvatelům Tuhnic adekvátní místo k setkávání. Novým středem bytové zástavby se stalo středisko občanské vybavenosti Meteor.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

24. 7. 2021

22. 6. 2021

22. 6. 2021

Dnes se mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém zasedání v Číně rozhodl zapsat Slavné lázně Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO!

Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary jsou tady! Seznamte se blíže s tímto dokumentem.

K obnově povrchu důležitého veřejného prostranství města byla použita původní křemencová dlažba, která byla při rekonstrukci odhalena. 

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

7. 6. 2021

10. 6. 2021

9. 6. 2021

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy se výrazně přiblížilo získání titulu světového dědictví UNESCO. Nominace získala doporučení hodnotící komise.

Chcete smysluplně přispět k rozvoji města a změnit Karlovy Vary k lepšímu? Možná hledáme právě Vás. Tým KAM KV hledá dalšího architekta/architektku!

Rada města Karlovy Vary jmenovala ředitele Kanceláře architektury města. Je jím Ing. arch. Karel Adamec. Ve výběrovém řízení zvítězil nad 3 uchazeči.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

25. 5. 2021

19. 4. 2021

Zapojte se svým hlasem do 20. ročníku soutěže, která pomocí hlasování odborné poroty i veřejnosti vybere nejlepší realizované stavby a projekty staveb.

Návrh si klade za cíl naplnit potenciál tohoto místa, zasadit území do kontextu celé lázeňské promenády a jeho části propojit do udržovaného celku. 

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

Starší příspěvky najdete

Upozorňujeme, že na našich akcích pořizujeme fotografické a audiovizuální záznamy, které slouží pro další propagaci našich akcí a ukázku naší aktivity. Pokud se dané akce zúčastníte, berete na vědomí, že budou tyto záznamy pořizovány a že je můžeme využít za účelem propagace

a informování o akcích a činnosti KAM.

Fotografie a audiovizuální záznamy zveřejňujeme na našich webových stránkách kamkv.cz, facebookovém profilu a dalších sociálních sítích, dále v propagačních materiálech KAM. Na zveřejněných fotografiích či audiovizuálních záznamech osoby nikterak neoznačujeme jménem ani jiným identifikátorem. Fotografie si můžete stáhnout a využít pro vaši osobní potřebu, nikoliv pro komerční užití.