Předzahrádky

  • Technické podmínky pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek v Karlových Varech

Na restaurační předzahrádku nesmí být pohlíženo pouze jako na zvětšení komerční plochy restaurace, ale také jako na prvek zkvalitňující veřejný prostor města a v jeho kontextu zvyšuje kvalitu nabídky restaurace samotné. Úlohou města by v tomto ohledu tedy mělo být vytvářet kvalitní veřejná prostranství, která kromě jiného nabídnou dobré podmínky k provozování předzahrádek a úlohou provozovatelů restaurací v rámci daných pravidel tyto prostory předzahrádkami doplnit.

KAM KV° připravuje ve spolupráci s technickým odborem magistrátu města nová Pravidla pro restaurační předzahrádky umístěné na pozemcích v majetku statutárního města Karlovy Vary. Záměrem dokumentu je zvýšit přívětivosti veřejného prostoru ulic, vizuální čistotu a vytvořit kultivovaný prostor předzahrádek, který zve zákazníky k návštěvě místních podniků.

V současné době je dokument před schválením na Radě města, s plánovanou platností od ledna příštího roku. Je stanoveno roční přechodné období, ve kterém dostanou provozovatelé prostor na uplatnění nových pravidel.

S návrhem brožury Karlovarské předzahrádky se můžete seznámit vpravo v záložce Dokumenty.

  • ahradka

Odpovědná osoba: