Parkovací dům U Galerie

V souvislosti s naplňováním městské strategie koncepčního řešení parkování KAM KV° připravil zadání pro architektonickou studii parkovacího domu U Galerie umění. Tento záměr má přímou souvislost s ambicí dopravního zklidnění lázeňského centra a vytvoření alternativy parkování v dostupné vzdálenosti.

Odpovědná osoba: