Parkovací dům U Galerie

V souvislosti s naplňováním městské strategie koncepčního řešení parkování KAM KV° připravil zadání pro architektonickou studii parkovacího domu U Galerie umění. Tento záměr má přímou souvislost s ambicí dopravního zklidnění lázeňského centra a vytvoření alternativy parkování v dostupné vzdálenosti.

Záměr včetně zadání pro architektonickou studii byl projednán s Národním památkovým ústavem, Českým inspektorátem lázní a zřídel a Policií České republiky. Za dodržení předem daných podmínek, které mají za cíl ochránit hodnoty lokality, je výstavba parkovacího domu v tomto místě plně podporována.

Odpovědná osoba: