Parkovací dům U Galerie

  • Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Lázeňské centrum je díky své specifické morfologii do jisté míry odloučené od zbytku města, a proto obtížně dostupné a přetížené individuální automobilovou dopravou. V lázeňském centru by na žádném místě neměl dominovat utilitárně dopravní charakter – tj. předimenzované vozovky v nepoměru k úzkým chodníkům, rozsah, přílišné množství dopravního značení apod. Dopravní funkce nesmí převážit celkovou obytnou kvalitu místa, ale naopak jí být podřízena. Doprava je jedním z největších zdrojů negativních vlivů na životní prostředí, proto je nutné v souladu se strategickými dokumenty města hledat řešení, která tyto vlivy zmírní, ale zároveň nebudou mít nežádoucí dopad na mobilitu obyvatel a návštěvníků Karlových Varů. Navýšení kapacity současného parkoviště P+G, nacházejícího se na Goethově stezce v těsné blízkosti Galerie umění, výstavbou parkovacího domu s počtem cca 250 parkovacích míst uleví přetížené lázeňské zóně a bude sloužit i potřebám nedalekých Císařských lázní po jejich rekonstrukci.

Parkovací dům vznikne na místě výletní kavárny a zahradní restaurace Sanssouci, která byla na Goethově stezce vystavěna roku 1876. Bylo to kulturně velmi živé místo. Na denním pořádku tu byly koncerty, terasa sloužila k tanci a lázeňští hosté se zde scházeli na kávu. Jednalo se o velký komplex budov, který byl později doplněn ještě o letní divadlo. Bohužel od začátku 1. světové války začaly budovy chátrat a přibližně v polovině 20. století byly zbourány. Dnes si lázeňští hosté kávu v těchto místech neobjednají, s novostavbou parkovacího domu a úpravou přilehlého veřejného prostoru se to však může v následujících letech změnit.

V souvislosti s naplňováním městské strategie koncepčního řešení parkování připravil KAM KV° zadání pro architektonickou studii parkovacího domu U Galerie umění. Záměr včetně zadání pro architektonickou studii byl projednán s Národním památkovým ústavem, Českým inspektorátem lázní a zřídel a Policií České republiky. Za dodržení předem daných podmínek, které mají za cíl ochránit hodnoty lokality, je výstavba parkovacího domu v tomto místě plně podporována.

V poptávkovém řízení byla ze zájemců vybrána kancelář Fránek architects, která má bohaté zkušenosti s touto typologií i stavbami v prostředí s památkovou ochranou, kde je vyžadován citlivý přístup při návrhu i realizaci.

Aktuálně připravujeme představení studie veřejnosti. Více informací najdete v záložce Aktuality.

  • karlovy-vary-galerie-umeni-vf-1971-91878410

Odpovědná osoba: