Doporučení KAM KV° pro postup revitalizace komplexu Zámecké věže

  • 3. 7. 2018

Zámecký vrch, objekt Zámecké věže a přilehlých prostorů nabízí již teď velký benefit coby vyhlídkové místo a relikt středověké historie města a je otázkou, jestli je potřeba tolik relativně komplikovaných stavebních zásahů, zvlášť když se vyjma nového podzemního prostoru muzea neuvažuje o jiné zásadní změně funkce.

NAVRHOVANÝ POSTUP

  • Realizovat návrh po etapách – Zámecký výtah a plato, Zámecká věž, archeologický průzkum podzemí a jeho prezentace.
  • Stanovit rozpočet investičních a provozních nákladů, včetně harmonogramu procesu revitalizace.
  • Přístřešek nástupu dolní stanice Zámeckého výtahu rekonstruovat společně s plánovanou rekonstrukcí Tržních krámků, akcentovat vstup k výtahům a uvolnit pro přístup k nim celou půdorysnou dispozici.
  • Prostor nejvyšší terasy Zámeckého vrchu nabízí možnost relativně rychle, finančně i technicky nenáročně zrekonstruovat veřejný prostor plata Zámeckého vrchu změnou z parkování na prostor pro odpočinek formou cílených temporálních zásahů, které budou počítat s budoucím archeologickým průzkumem. Lokální oprava povrchu, umístění městského mobiliáře, temporální zeleně a osvětlení může místo pro veřejnost v krátkém čase zatraktivnit za vynaložení nevelkých nákladů.
  • Přehodnotit navrhovaný obsahový scénář výstavní expozice a koncept prezentace.
  • Zjednodušit návrh funkcí celkové revitalizace komplexu. Předloženy návrh počítá s řadou funkčních  zásahů, jejichž užívaní je sporné -skladové prostory muzea ve spodní stanici výtahu, nová střecha, podkrovní prostor přednáškového sálu na horní stanici, bourání jedné přístavby a stavba jiné atd.
  • Zvážit, jestli je třeba tolik stavebních zásahů v interiéru věže, přestože zde zůstává stejná funkční náplň jako v minulosti, a to funkce restauračního zařízení.
  • Revitalizovat soudobými zahradními úpravami jako celek i sousední prostranství – níže položené terasy Zámeckého vrchu, které svou prostorovou kompozicí a architektonickým významem utváří genius loci Zámeckého vrchu a zpřístupnit je veřejnosti.

​Celé doporučení si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

  • gggd