Zámecká věž

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Věž prošla několika stavebními úpravami, za poslední můžeme považovat barokizující štukatérskou výzdobu z roku 1878. V roce 1911 byl vystavěn podle projektu Fridricha Ohmanna výtah na Zámecký vrch. Na Zámeckou věž můžeme nahlížet jako celek tří elementů – Zámeckou věž samotnou, Zámecký výtah a Plato Zámeckého vrchu.

Právě pro samotnou Zámeckou věž našel KAM KV° spolu s architektem Janem Leblem nové využití, a došlo tak k jejímu znovuotevření veřejnosti. V nemovité kulturní památce vznikla na základě spolupráce s Infocentrem města a kreativním studiem 3Dsense expozice představující hodnoty Great Spa Towns of Europe – památky světového dědictví UNESCO. Ve třetím podlaží Zámecké věže představujeme tři hlavní exponáty:

  • model města vyrobený technikou 3D tisku s dynamickým podsvícením významných míst;
  • audiovizuální instalaci, využívající zvukové záznamy z nejbližšího okolí Vřídla;
  • 11 kukátek, které hravou formou představují všech 11 měst Great Spa Towns of Europe.

Ve druhém patře je v provozu kavárna a zároveň je zde možnost zakoupení vstupenek do expozice a na vyhlídkový ochoz objektu. Přístupné jsou také pobytové terasy a historický sklep, pocházející z období založení města Karlem IV.

Realizace projektu naplňuje cíle a opatření UNESCO management plánu v bodě č. 6 „Zajistit opravy a zpřístupnit Zámeckou věž, včetně historického suterénu“, č. 28 „Realizace expozic týkající se nominace a výjimečné světové hodnoty komponenty sériového statku“ a č. 51 „Podpora opatření, která zvyšují pochopení duchovních a nehmotných hodnot výjimečné světové hodnoty komponenty“.

Více informací o akcích Zámecké věže najdete na její facebookové stránce – www.facebook.com/zameckavez/. 

  • Foto: Infocentrum Karlovy VaryFoto: Infocentrum Karlovy Vary
  • Stitched PanoramaFoto: Infocentrum Karlovy Vary
  • Foto: Infocentrum Karlovy VaryFoto: Infocentrum Karlovy Vary
  • Foto: 3dsense (Marek Volf)Foto: 3dsense (Marek Volf)
  • Foto: 3dsense (Marek Volf)Foto: 3dsense (Marek Volf)
  • Foto: 3dsense (Marek Volf)Foto: 3dsense (Marek Volf)
  • Foto: Infocentrum Karlovy VaryFoto: Infocentrum Karlovy Vary