Vizuální styl náměstí Dr. M. Horákové

  • Pravidla reklamy pro objekty na náměstí, orientační systém pro návštěvníky
  • 4. 8. 2018

Zástupci firmy CALUMA, vlastníci a provozovatele pavilónových objektů a podzemního parkování na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech, požádali KAM KV o návrh konceptu pro jednotně uspořádané reklamy rozličných nájemních provozů sídlících v pavilonech. Stávající živelná reklama negativně ovlivňuje vzhled a atmosféru nejen pavilónových objektů, ale i celek tohoto pro Karlovy Vary důležitého veřejného prostoru. KAM KV se této výzvy ujal a aktivně podporuje iniciativu vlastníků záměr stávající objekty postupně zatraktivnit,

a přispět tak společně se zamýšlenou úpravou veřejného prostranství k oživení této pro centrum Karlových Varů významné lokality. Společně s designovým studiem PROTEBE live vypracoval ideový návrh jednotného uspořádání reklamy, který bude-li realizován, bude prvním krokem k vizuální revitalizaci tohoto důležitého veřejného prostoru. Pavilóny jsou také nástupním a výstupním prostorem do podzemního parkoviště. KAM KV ilustruje na příkladech realizovaných obdobných projektů možnosti sanace a vizuálního faceliftu parkovacích prostorů. Aby byly moderní veřejné parkovací domy pro uživatele atraktivní, musí jejich prostory vyvolat u uživatelů pocit bezpečí a komfortu.

Vedle logického přístupu a funkčních a komfortních parametrů musí být přehledné, opticky přívětivé, světlé a musí mít jasně vymezené funkce, které umožní přirozenou orientaci. Tuto atmosféru je možné s relativně skromnými náklady realizovat vhodným osvětlením, koncepčním výběrem barev, povrchových materiálů a pochopitelného a logického orientačního systému.
KAM KV představuje několik referencí, které mohou být příkladem pro inspiraci při dalším postupu renovace podzemního parkoviště.
KAM KV vítá vlastníky již započatou revitalizaci tohoto parkovacího zařízení, která přispěje k aktivnějšímu využívání parkovacího domu, a přispěje tak k odlehčení klidové dopravy v centru města.

Toto doporučení si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.

  • prezentace_budova_KAM_Stránka_05
  • prezentace_budova_KAM_Stránka_06