Náměstí Dr. M. Horákové

Prostor v centru města, který se formoval do podoby náměstí již v 19. století, při tvorbě zastavovacích plánů starých Tuhnic. V 90. letech v prostoru náměstí vzniklo podzemní parkoviště a na povrchu pět oddělených pavilonů s občanskou vybaveností, které prostor dělí na několik částí – ze severní strany vymezují širokou ulici a z jižní strany prostor parku. Všechny tyto části mají ambici být příjemnými prostory v centru města, ale aby mohly dobře plnit svoji roli, potřebují provést revitalizaci, která je zatraktivní pro běžný život obyvatel.

Sídlo KAM KV°

Revitalizace našeho prvního působiště pavilonu D na náměstí Dr. M. Horákové je jedním z prvních fyzických projektů KAMu

Jedná se o komplex budov z počátku 90. let, některé objekty jsou prázdné a nevyužité – náměstí Dr. M. Horákové je veřejným prostorem, kde z nějakého důvodu chybí městský život, naším záměrem je tento prostor oživit a udělat ho pro veřejnost atraktivnějším.

  • upravene nebe
  • 1
  • 3