KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit nesouhlas s odnětím památkové ochrany

  • 23. 8. 2018

KAM KV° doporučil Radě města vyjádřit svůj nesouhlas s odnětím památkové ochrany pro historickou budovu Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech za kulturní památku. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

Komplex historických budov Střední uměleckoprůmyslové školy má důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře. Díky památkové ochraně v minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autenticky dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné. Charakter historické budovy Střední uměleckoprůmyslové školy ve spojení s dlouhodobou tradicí odborné výuky v oblasti keramiky, skla, umění a designu se staly po desetiletí kulturními hodnotami, které jsou úzce spjaty s městskou čtvrtí Rybáře, s městem Karlovy Vary a s celým karlovarským regionem. Pro městský život a rozvoj kulturního města Karlovy Vary je takováto středoškolská instituce s uměleckým zaměřením v autentickém prostředí nezbytná, neboť pěstuje tolik potřebného kulturního ducha pro nové generace budoucích obyvatel. Je v zájmu města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, aby historické sídlo Střední uměleckoprůmyslové školy bylo nejenom ochráněno, ale i dále rozvíjeno. Přes současné opravitelné poškození, které neomezuje památkovou hodnotu, skrývají historické budovy školy potenciál pro perspektivní rozvoj, který soudobá umělecká výuka vyžaduje.

Je smutnou skutečností, že obraz města Karlovy Vary se svými významnými kulturními hodnotami, které byly přes několik generací vědomě rozvíjeny, je v posledních dekádách   nezodpovědným a technokratickým rozhodnutím hrubě narušován. Nyní je zodpovědností naší generace vyvarovat se dalších chyb, o svěřené kulturní dědictví pečovat a rozvíjet jej pro další generace. Rada města Karlovy Vary schválila Podnět k přezkumu rozhodnutí MK ČR, kterým bylo zrušeno prohlášení budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za kulturní památku.

  • DSC_1352_JPG
  • DSC_1351_JPG