Střední uměleckoprůmyslová škola – „Keramická škola“

Komplex historických budov Střední uměleckoprůmyslové školy má důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře. Od počátku 20. století, kdy vznikala na pravidelném šachovnicovém půdorysu nová tvář čtvrti, rostla kolem obdélníkového náměstí s farním kostelem sv. Kříže nová zástavba, ve které jsou dodnes velmi dobře zachované nárožní budovy školy klíčovou dominantou. Lokalita nároží velkého náměstí Rybář a hmotové řešení exteriérů budovy svědčí o tom, jakou významnou funkci v organismu města tato vzdělávací instituce se svým originálním profesním zaměřením i po více jak 90 let zastává.

Díky památkové ochraně v bezprostřední minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autentickým dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné.​

  • DSC_1347_JPG

Odpovědná osoba: