Zadání studentům FA ČVUT

  • 11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Ve čtvrtek 11. 10. k nám dorazilo téměř 40 studentů Fakulty architektury ČVUT. Navštívili nás studenti prvního, druhého a posledního ročníku. Nejprve jsme je seznámili s koncepcí KAMu, poté si vzal slovo Ing. arch. Richard Mundil, který od roku 1965 působil v Útvaru hlavního architekta v Karlových Varech a který studentům představil historii města. Krátce promluvil i Ing. arch. Matoušek, který ze své předdiplomní práce vytáhl ty nejdůležitější informace o městě, které mohou studenti využít během práce na svých projektech.

Studenti budou mít za úkol zpracovat lokalitu soutoku řek Ohře a Teplé a Vřídelní kolonády a jejího okolí

Společně se studenty a jejich vyučujícími jsme si prošli lokality, které budou mít za úkol zanalyzovat a navrhnout jejich architektonická a urbanistická řešení. Pro tyto účely KAM vybral lokalitu soutoku řek Ohře a Teplé a Vřídelní kolonády a jejího okolí. Někteří studenti se budou věnovat i oblasti Kamenolomu u Vřídelní kolonády. Tato místa jsme prošli a krátce promluvili o jejich kladech a záporech a možném rozvoji do budoucích let.

Může i bývalá stáčírna minerálních vod najít nové využití?

V souvislosti se zadáním těchto lokalit jsme pro studenty zajistili i prohlídku bývalé stáčírny minerálních vod, která se nachází v blízkosti soutoku řek a která je v současné době nevyužitá. Za možnost prohlídky ještě jednou děkujeme Mgr. Hanzlovi ze společnosti Karlovarské minerální vody. Budova je v současné době prázdná, a tak se pro studenty jeví jako příležitost hledat nové způsoby využití. V listopadu přijedou studenti do Karlových Varů znovu, tentokrát zde ale stráví více času, protože se v rámci workshopu budou detailně věnovat svým zadáním. Začátkem příštího roku své práce odevzdají a my bychom Vám rádi tyto výsledky prezentovali formou výstavy. Očekáváme, že výstupy nám přinesou variantní řešení těchto lokalit.

Zadání pro studenty od KAMu najdete vpravo v záložce Dokumenty.
  • DSC_0120_JPG (1)
  • dd1125_33692b5bce6b4366ad8e005a5d0bd96f_mv2_d_4608_3072_s_4_2
  • dd1125_4496a08e0dde43a98a19b5a502e02f65_mv2_d_4608_3072_s_4_2
  • DSC_0032_JPG