Předprostor Tržnice

Veřejný prostor, který byl již v době výstavby městské tržnice koncipován jako náměstí v pravém slova smyslu. V této lokalitě se uvažovalo i o stavbě kostela. V současnosti je tento prostor poznamenaný stejně jako celé širší centrum roztříštěnou strukturou města a funkci příjemného veřejného prostoru stále neplní. Je využívaný především jako přestupní uzel městské hromadné dopravy a parkovací plocha pro zákazníky tržnice.

V roce 2013 v architektonické soutěži na urbanizaci širšího centra někteří autoři pracovali s myšlenkou budovy dopravního terminálu tedy dopravního uzlu většiny hromadné dopravy v jednom místě. V té době byly vytipovány tři lokality – prostor dolního nádraží, levý břeh Ohře a prostor před tržnicí, ve kterém se v současnosti křižují všechny linky městské hromadné dopravy s některými meziměstskými. Na realizaci budovy terminálu v tomto prostoru byla vypracovaná ověřovací studie od kanceláře Hangár, která měla za úkol prověřit smysluplnost této myšlenky. V současnosti je idea zbudování integrovaného dopravního terminálu včetně určení lokality podřízena právě zpracovávanému dopravnímu generelu.

  • Cam02
  • Cam05 (2)
  • Cam06
  • Cam06a

Odpovědná osoba: