Proběhl čtyřdenní workshop studentů architektury

  • 19. 11. 2018

Jak už jsme Vás informovali dříve, navázali jsme spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, konkrétně s ateliérem Redčenkov – Danda a ZAN Amblerová. Studenti přijeli do Karlových Varů, kde intenzivně pracovali na zadání, které dostali od KAMu. Studenti během svého čtyřdenního pobytu trávili čas prací na důkladné analýze lokality soutoku řek Ohře a Teplé, ke které mají za úkol v rámci svých semestrálních prací najít architektonická řešení celku, ale i konkrétních projektů, které si v této lokalitě našli.

Možnost projít si danou lokalitu studenti přivítali a hned několikrát využili. V průběhu práce několikrát konzultovali své postupy s vyučujícími z ČVUT a KAMem. V neděli 18. 11. svou práci prezentovali nejen svým pedagogům a týmu KAMu, ale i panu prof. Hájkovi, který letos získal prestižní ocenění Architekt roku a který přijal pozvání na tuto prezentaci. Výsledky pak přihlížející kriticky zhodnotili a pomohli tak studentům nasměrovat jejich práci dál.

Prezentace závěrů workshopu

Budoucí architekti – urbanisti považují za největší problém propojení města s řekou, které nefunguje tak, jak má především kvůli průtahu a železnici. Během své analýzy hledali vhodné umístění dopravního terminálu a hlavního náměstí. Dalším velkým problémem Karlových Varů je podle studentů odchod mladých lidí, který by řešili vysokou školou a k ní spadajícímu univerzitnímu kampusu. Důležitým tématem bylo také administrativní centrum ve Dvorech, které urbanisté navrhovali přesunout do meandru řeky Ohře. Studenti nižších ročníků si vybrali jednotlivé projekty, kterými se zabývali. Představili nám návrh nové knihovny, novou budovu, která by v sobě skloubila funkce terminálu a magistrátu města, nebo konverzi (změnu funkce budovy) bývalé stáčírny minerálních vod, která by podle těchto návrhů mohla sloužit jako multifunkční sál, galerie, či knihovna.

Nejmladší studenti dostali za úkol navrhnout pavilon v Dvořákových sadech, kterým by navázali na bývalý Blanenský pavilon. Ten byl postaven v letech 1880 – 1881 podle návrhu vídeňského ateliéru Fellner & Helmer. V roce 1965 byl tento pavilon pro zchátralost zbořen. Studenti přišli s mnoha nápady, jak nový pavilon pojmout.

Pracovní workshop hodnotíme zpětně velmi pozitivně. První návrhy studentů, budoucích architektů, nás potěšily a těšíme se, až své práce dokončí do finální podoby. Začátkem příštího roku musí studenti dokončené projekty odevzdat a my bychom Vám poté rádi tyto návrhy představili výstavou studentských prací.

O dalším postupu této spolupráce Vás budeme informovat.
  • P1060322_JPG
  • P1060290_JPG
  • P1060374_JPG