Ověřovací studie pro možnou rekonverzi kina ve Staré Roli

 • 4. 12. 2018

KAM KV° dostal za úkol ověřit možnosti realizace komunitního centra a bydlení, které by se stalo přirozeným centrem panelového sídliště a obsahovalo prostory pro volnočasové aktivity. Forma a náplň nového komunitního centra bude předmětem diskuzí s místními spolky, občany a komunitami a bude hledán společný konsenzus, který pomůže definovat podrobné zadání.

 • Objekt kina:
  Záměrem KAMu je vytvořit kombinaci občanské vybavenosti v podobě komunitního centra s byty. Komunitní centrum by se mělo stát středem panelového sídliště a obsahovat prostory pro volnočasové aktivity. Forma a náplň nového komunitního centra bude předmětem diskuzí s místními spolky, občany a komunitami a bude hledán společný konsenzus, který pomůže definovat podrobné zadání. KAM KV° má záměr iniciovat veřejnou architektonickou soutěž, která pomůže definovat naplnění potřeb komunitního centra a posoudí možné aspekty v urbanistickém, architektonickém i technickém řešení.
 • Architektonická soutěž:
  Forma architektonické soutěže je nejobjektivnější a nejtransparentnější způsob zadání zakázky na tuto stavbu.
  Jak soutěž probíhá? KAM KV° určí soutěžní podmínky, stavební program, porotu, odměny vítězům a vyhlásí soutěž. Počet účastníků není omezen, obvykle se jich dobrovolně přihlásí kolem dvaceti až padesáti. Odborná porota (včetně zastoupení obce) vybírá nejlepší návrh bez známosti jeho autora.
 • Záměr
  Při hledání nového řešení návrhu budeme upřednostňovat celkovou přeměnu místa. Smyslem soutěže bude nalézt nové řešení, které potvrdí fenomén stávajícího Lidového domu v kontextu aktuálních požadavků a v souladu s platnými právními i hygienickými předpisy. Základní premisou bude vytvoření místa setkávání a volnočasových aktivit. Chceme, aby na místě dnešního kina stálo zcela soudobé centrum, mající městotvorný efekt a dobře sloužící široké veřejnosti.
  K vytvoření kvalitního návrhu je potřeba formulovat kvalitní zadání, tzn. znát požadavky obyvatel Staré Role, znát možnosti města, občanských spolků a institucí a mít záměr vytvořit plnohodnotné centrum, které bude mít své stálé uživatele.
 • Účel konceptu
  Navrhujeme vytvořit na místě kina komunitní centrum. Předmětem této studie není návrh komunitního centra, ale je pouhým ověřením možností a doporučení. Doporučení slouží jako podpůrný nástroj k diskuzím s politickou reprezentací i veřejností. Koncept popisuje problémy a hodnoty místa a objektů a uvažuje nad přeměnou území v kvalitní veřejný prostor s novým objektem komunitního centra, jenž by se stal důležitým bodem zájmu obyvatel Staré Role.
 • Náplň komunitního centra
  Komunitní centrum by mělo obsahovat provozy, jenž vytvoří z objektu důležité místo zájmu. Ve Staré Roli se v současnosti nachází aktivity, jenž nemají své adekvátní prostory a nebo se nachází daleko od těžiště čtvrti. Komunitní centrum by se mělo stát středem zájmu občanů Staré Role, kde se každý den budou setkávat děti, mladiství i senioři, a doplní tak chybějící občanskou vybavenost.
  Ve Staré Roli působí společnosti a orgány, které sídlí v nevyhovujících prostorech. Těmi jsou ZUŠ Antonína Dvořáka – hudební obor, pobočka Domova dětí a mládeže ve Staré Roli a městská policie. Komunitní centrum by mohlo obsahovat i dětskou skupinu (dříve nazýváno jesle).
 • Návrh komunitního centra
  Objekt komunitního centra by měl vytvořit adekvátní veřejný prostor kolem Lidového domu a obchodního centra, jenž propojí okolní parky, pěší stezky a chodníky. Dále vytvoří kvalitní uliční profil doplněný o stromy, rozšíří počty parkovacích stání v ulici a vytvoří důstojný předprostor vstupu Lidového domu.
  Návrh komunitního centra zabírá rozlohu 750 m². Při počtu 3 pater se jedná o hrubou podlažní plochu 2 250 m². Tato plocha odpovídá obdobným komunitním centrům, která jsou na následujících obrázcích.
Tento text byl zkrácen. Doporučujeme prohlédnout si celou ověřovací studii​, kde najdete více informací o architektonické soutěži, vývoji Staré Role, historii Lidového domu, současné situaci objektu kina, popsání problémů a hodnot apod. Tuto ověřovací studii si můžete prohlédnout vpravo v záložce Dokumenty.
 • sdsdssds