Náměty KAM KV° na revitalizaci prostoru před tržnicí

  • 6. 12. 2018

KAM KV° nyní ověřuje, jaké jsou možnosti revitalizace prostoru, která by již byla prvním krokem k dosažení cílového stavu, tedy realizaci náměstí v pravém slova smyslu. Jako hlavní náměty jsou v souvislosti s právě připravovaným Plánem udržitelné městské mobility dopravní zklidnění v lokalitě, vymístění meziměstské dopravy do prostoru dolního nádraží, efektivnější organizace parkování, rozšíření pěší zóny a následné hledání vhodné lokality pro integrovaný dopravní terminál.

  • IMG_4192_m