1. workshop s odbornou veřejností

  • 18. 12. 2018

Dne 18. 12. se v prostorách KAM KV° sešla místní odborná veřejnost z řad architektů, projektantů a odborníků z jiných oblastí, aby se prostřednictvím prezentace pana Ing. Roháče seznámila s právě tvořeným dokumentem a následně na toto téma mohla vést věcnou diskuzi.

Karlovy Vary pracují na Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy, které vytváří tým dopravních inženýrů, architektů – urbanistů a specialistů z oblasti životního prostředí a sociologie. Ve spolupráci s dotčenými odbory města a kraje, politické reprezentace samosprávy města a odborníků z karlovarské odborné veřejnosti, KAM KV° tento proces doprovází.

Jak bude řešena tranzitní doprava? Jaký vývoj bude mít doprava v rámci města? Má pro městskou dopravu potenciál železnice, nebo cyklodoprava? Mohou být Karlovy Vary příjemným městem pro pěší? Jakými způsoby můžeme řešit parkování osobních automobilů, a ulevit tak přeplněným veřejným prostranstvím? Tyto a jiné otázky má za úkol zodpovědět právě chystaný Dopravní generel a Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary.

První seznámení odborné veřejnosti s Plánem mobility

KAM KV° inicioval setkání odborné veřejnosti a jednatele společnosti UDIMO, která má za úkol tyto dokumenty zpracovat. Pan Ing. Roháč představil pracovní verzi dokumentu Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary. Účelem tohoto workshopu bylo seznámit místní odborníky se zpracovávaným dokumentem a dát jim příležitost podat vlastní náměty a prodiskutovat je se zpracovatelem. Diskutovalo se o individuální automobilové dopravě, městské veřejné dopravě, vlakové dopravě, cyklodopravě a klidové dopravě. Jedním z prvních velkých témat byl karlovarský silniční průtah. Zpracovatele jsou připraveni vést s veřejností seriózní dialog o tom, jaká by měla být budoucnost tohoto silničního úseku.

V příštím roce bychom rádi na toto setkání navázali a pokračovali s představením další fáze rozpracovanosti dokumentů. Budeme opět rádi za další podněty. Dalším krokem bude představení dokumentu široké veřejnosti, která bude mít také možnost zapojit se do přípravy klíčového dokumentu pro další rozvoj města.
S dokumenty se můžete začít seznamovat už nyní na webových stránkách Plánu mobility ZDE.
  • P1060647
  • P1060673