Dopravní generel a Plán udržitelné městské mobility

Vedle územního plánu nebo Strategie rozvoje města je dalším klíčovým koncepčním dokumentem plán, který se zabývá dopravou. V tomto případě jde o dva nezávislé ale provázané dokumenty. Prvním z nich je dopravní generel, který analyzuje a navrhuje řešení nedostatků dopravní kostry města, dává náměty, jakými způsoby ulehčit lokálně přetíženým komunikacím, zabývá se dlouhodobým problémem řešení obchvatové komunikace atd. ​Druhým dokumentem je Plán udržitelné městské mobility (SUMP), který se zabývá problematikou přetíženosti města individuální automobilovou dopravou a dává náměty na její řešení. Vedle toho se rovněž zabývá řešením velkého problému s parkováním ve městě, možnostmi optimalizace sítě MHD, potenciálem zapojení železnice do vnitroměstské dopravy, cyklistickou dopravou a řadou jiných problémů.

​Autorem dokumentu je firma UDIMO, spol. s r.o., zastoupená Ing. Pavlem Roháčem. KAM KV° doprovází tvorbu dokumentu aktivní účastí v pracovní skupině SUMP a rolí mediátora při prezentaci práce veřejnosti.

  • sump_Stránka_11
  • IMG_1461

Odpovědná osoba: