Vznik pracovní skupiny

  • 30. 1. 2019

V roce 2019 vznikla Pracovní skupina, která dostala za úkol vyřešit konstrukce objektu, které jsou v havarijním stavu. Nyní probíhá oprava objektu. KAM byl vedením města požádán o dopracování studie z roku 2018 a ve spolupráci se SPLZAKem vytvořit vizi funkčního a architektonického řešení objektu Vřídelní kolonády.