Příprava zadání pro návrh rekonstrukce

  • 22. 3. 2019

V současnosti probíhá ve spolupráci vedení města, KAM KV° a dalších dotčených orgánů příprava zadání pro návrh a následnou realizaci rekonstrukce této ulice, kde jsou definovány požadavky na technické, provozní, estetické a jiné aspekty.