Rada města schválila zadání ověřovací studie prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Hájkovi

  • 1. 4. 2019

Rada města schválila KAMu zadat ověřovací studii koncertního sálu a zázemí Karlovarského symfonického orchestru v budově bývalých Císařských lázní v Karlových Varech prof. Hájkovi, který má zkušenosti s rekonverzí historických budov a realizací multifunkčních sálů pro hudební produkce.

Karlovarský symfonický orchestr (KSO), jedno z nejstarších hudebních uskupení Evropy, nemá v kulturníma lázeňském městě, které je metropolí Karlovarského kraje, vyhovující prostory pro své domovské sídlo s profesionálním zázemím včetně koncertního sálu. Budovy a sály, které se na území Karlových Varů vyskytují a ve kterých v současné době KSO vystupuje, nevyhovují nejen prostorově a provozně, ale nesplňují i akustické parametry, které jsou předpokladem pro kvalitu poslechu hudebních programů. Jednou z mála stávajících budov v historickém intravilánu města Karlovy Vary, která svým významem a charakterem může splňovat předpoklady pro dlouhodobý profesionální rozvoj tohoto významného karlovarského hudebního tělesa a případně i dalších hostujících orchestrů, je budova Císařských lázní.​

  • Nová budova nebo rekonverze staré budovy?​

KAM je toho názoru, že toto pro město významné těleso si zaslouží nový speciálně pro něj vytvořený prostor. Než se ale bude realizovat nová budova, je třeba KSO nabídnout dočasné, ale přesto důstojné řešení. To by mohlo přinést ověření možnosti vestavby sálu a zázemí orchestru v budově Císařských lázní formou dočasného zásahu, který by byl v budoucnu odstranitelný bez následků pro historickou budovu. KAM navrhl ověřit prostorové a akustické parametry stávající historické budovy Císařských lázní, jejichž typologie byla v minulosti navržena pro účely veřejného reprezentativního balneoprovozu, s cílem pro zamýšlenou rekonverzi (přeměnu) budovy pro veřejné kulturní účely. Brzy započne práce na studii, jejíž obsah ověří možnosti kapacit a dispozičního využití, akustické parametry stávajícího komplexu a nastíní předpokládané investiční a provozní náklady. Výsledek bude podkladem pro další rozhodování v procesu rekonstrukce a budoucího využívání budovy Císařských lázní pro město a kraj.

Pro vypracování ověřovací studie KAM navrhl oslovit prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petra Hájka, který byl vyzvaným účastníkem workshopu, jenž byl iniciován Krajským úřadem a který měl nalézt optimální řešení využití národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. Petr Hájek má zkušenosti s rekonverzí historických budov a realizací multifunkčních sálů pro hudební produkce. Ověřovací studie bude zadána prostřednictvím Kanceláře architektury města Karlovy Vary a její výsledky budou známy pravděpodobně do konce června letošního roku.

  • V7RlhR