Císařské lázně – vestavba multifunkčního sálu

  • Vestavba multifunkčního sálu byla úspěšně dokončena

Objekt Císařských lázní se nachází na pozemku u říčky Teplé, který je situován na jižním okraji památkové rezervace v lázeňské čtvrti Karlových Varů. Neorenesanční lázeňská budova z roku 1895 od architektů Fellnera a Helmera je jednou z důležitých dominant lázeňské čtvrti. Jedná se o monumentálně řešenou lázeňskou budovu v historizujícím slohu francouzské renesance s dobovým vybavením, velkoryse koncipovanými umělecko-řemeslnými prvky a výzdobou s těžištěm v reprezentativním předním traktu a s koncepčně vytříbeně řešeným navazujícím podkovovitým provozním lázeňském traktu, obepínajícím vnitřní dvoranu, sloužící obslužnému provozu. Budova, včetně svého technického vybavení, patřila ke špičkovým realizacím své doby s přímými odkazy na francouzské světově proslulé lázně. Dílčími stavebními úpravami objekt prošel na přelomu 40. a 50. let 20. století. Součástí Císařských lázní je Rašelinový pavilon, který byl realizován ve stejné době jako technické zázemí hlavního objektu. Hlavní budova má statut národní kulturní památky, objekt Rašelinového pavilonu není památkově chráněn, přestože je nedílnou součástí komplexu.

V současné době je budova nevyužívaná pro svůj původní účel. Předmětem jednání mezi Karlovarským krajem, městem a odbornou veřejností je nalézt vhodné funkční využití objektu.

Vizualizace: Dousek – Záborský

  • CL_P.Polak002Foto: Petr Polák (Petr Hájek – Architekti, AVT Group)
  • dd1125_d7ca49b41e7f429593e854a80b2d4263_mv2Vizualizace Petr Hájek ARCHITEKTI
  • CL_P.Polak013Foto: Petr Polák (Petr Hájek – Architekti, AVT Group)
  • dd1125_3ab2a52fa7e446dbb32082a6e75b359b_mv2Vizualizace Petr Hájek ARCHITEKTI
  • dd1125_b28d12c0722c4de0920708d7f3539d62_mv2_d_6000_4000_s_4_2

Odpovědná osoba: