3. workshop s odbornou veřejností

  • 2. 5. 2019

Třetí a prozatím poslední setkání zpracovatelů Plánu mobility s odbornou veřejností shrnulo připomínky k tomuto důležitému strategickému dokumentu a naznačilo, jak byly do plánu zapracovány. Brzy proběhne i veřejné projednání.

Třetí diskuse s odbornou veřejností se zaměřila především na jednotlivé připomínky k dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Pan Ing. Roháč ze společnosti UDIMO, která tyto dokumenty zpracovává, prošel jednotlivé náměty, na které pak reagoval a diskutoval o nich se všemi přítomnými.

  • Odbornou veřejnost trápí parkování a poloha dopravního terminálu

Jednání se neslo v příjemné atmosféře. Většina ze vznesených připomínek nebyla v rozporu s Plánem mobility. Diskutovat přišli místní architekti, dopravní inženýři, projektanti a odborníci z dalších profesí, které se úzce dotýkají města a jeho fungování. Velkým požadavkem těchto odborníků bylo určení polohy a formy dopravního terminálu. V souvislosti s tím plánujeme další setkání na téma urbanizace centra, které by mělo přinést odpovědi na tyto otázky.

  • Veřejné projednání

Připomínky se dále týkaly dopravy v klidu a dopravní obslužnosti MHD. Pan Ing. Roháč se poctivě ke všem připomínkám vyjádřil. Podobné setkání se plánuje na polovinu června, kdy budou k diskusi pozváni všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Proběhne krátké přestavení Plánu mobility a bude se diskutovat na toto téma. O tomto veřejném projednání Vás budeme informovat.

S dokumenty se můžete začít seznamovat už nyní na webových stránkách Plánu mobility ZDE.
  • IMG_0917
  • IMG_0914