Aktualizace Strategie KV°

  • 18. 6. 2019

Kvůli této otázce inicioval KAM KV ve středu 18. července setkání pana primátora se zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, zástupkyní CzechInvestu a členy KAM KV. Tématem bylo zhodnocení diskuze o Strategickém plánu udržitelného rozvoje města KV (SPURM), který byl prezentován v květnu na 3. setkání Echo KV, dalšími tématy byly priority a potenciál Strategie KV° v přesahu nového časového horizontu po roce 2020. Jedním z našich klíčových úkolů je zpracování konceptu pro prostorovou vizi rozvoje města v horizontu budoucích 15 – 20 let právě na podkladě aktualizované Strategie KV°. Inspirovat se můžeme u našich kolegů z IPRu (Strategický plán hlavního města Prahy), či u našeho partnerského města Baden-Baden (Strategischer Entwicklungsplan Baden-Baden 2020), jejichž publikace jsou pro nás výborným příkladem. Budoucí vizí města rozumíme jasný, stručný a pro každého srozumitelný dokument, ve kterém se budeme moci dočíst čeho, kdy a jakým způsobem chceme dosáhnout.

Nový dokument bude vycházet ze StrategieKV°, která se zreviduje a zaktualizuje. Účastníci diskuze se sejdou příští týden znovu s konkrétními nápady, kterými by mohli do tohoto dokumentu přispět.

Ve čtvrtek 2. 8. 2018 proběhlo druhé setkání odborníků, kteří chtějí přispět k aktualizaci Strategického plánu města Karlovy Vary. Navázali tak na minulou diskusi, kde zhodnotili stávající Strategii KV°. Tentokrát přišli zástupci Výboru strategického rozvoje, Odboru strategií a dotací, primátor, zástupkyně CzechInvestu, zástupce projektu Designpark a členové KAM KV° s konkrétními nápady, jak by mohlo město v roce 2040 vypadat. Nejprve byla nastíněna společnost, kterou v našem městě v roce 2040 budeme moci pravděpodobně nalézt. Jaké potřeby asi budou mít dospívající, čtyřicátníci, nebo osmdesátníci a co budou od města vyžadovat za dvacet let? Dále pak jednotliví zástupci přednesli své nápady a konkrétní idey toho, jak má budoucí město Karlovy Vary vypadat. Svou prezentací přispěl i primátor, který vylíčil svou podnětnou budoucí myšlenku města. Na tyto příspěvky navázala diskuse především o bydlení pro mladé, ale i staré generace, kterého ve městě není dostatek. Dalšími důležitými body diskuse byla doprava a ekonomie města.

Závěrem zasedání bylo řečeno, že se na předložených bodech všichni účastníci shodli, což je dobrou motivací pro další práci na Strategii KV°. Protože byl z předložených návrhů schválen obsah aktualizovaného dokumentu, byla domluvena další schůzka, na které se už bude projednávat jeho forma.
  • strategie_JPG
  • kopie2

Související projekt: