Strategie KV°2040

  • Probíhají strategické implementační workshopy

StrategieKV°2040 je nejdůležitější dlouhodobý koncepční a vše zastřešující dokument města, který je postaven hierarchicky, založen na hodnotách a jasné vizi. Vše se odvíjí od obecného ke konkrétnímu. Strategické řízení vychází z nadřazených tezí. Každodenní rozhodování (operativa) je podřízeno celku – každý správný konkrétní krok má v sobě propsán jeho poselství, a tím zpětně posiluje naplnění hodnot i vize. V tom tkví celostní duch strategie: jednotlivost (každá část systému) má hlavní význam nikoli sama pro sebe, ale právě pro posílení celku.

KAM KV° je od začátku procesu přípravy nové strategie součástí týmu. Jsme přesvědčeni o tom, že od chvíle, kdy začneme klást skutečné otázky a budeme na ně hledat skutečné odpovědi, se vydáváme na smysluplnou cestu. Pokusili jsme se tedy o to. Sedli jsme si a debatovali jsme. Začali jsme v malém týmu, který postupně rostl a sílil. Diskutovali jsme o městě a o lidech v něm. O jeho minulosti, současnosti i budoucnosti. O hodnotách, které chceme rozvíjet a sdílet. O pokoře i hrdosti, o odpovědnosti i odvaze. O problémech, které nás tíží, i o nezlomné víře, jež nám dává naději a sílu aktivně ovlivňovat vlastní budoucnost. O nutnosti vykořeňování mýtů a o potřebě nalézání nových cest. O chuti k objevování skrytého potenciálu, o nezbytnosti hledání společného prospěchu a komplexního užitku. O novém příběhu Karlových Varů. 

Více informací a jednotlivé cíle a opatření najdete na webu strategie.

www.vary2040.cz

  • dd1125_b23f5873a0f048db806f598b73026a00_mv2_d_6240_4160_s_4_2 (1)
  • dd1125_5d6c575a38c440c6b6a22460f0a4a11a_mv2_d_6240_4160_s_4_2

Odpovědná osoba: