Diskuze MFF vs. každodenní život místních obyvatel

  • 1. 7. 2019
Zajímalo nás, jak vztah MFF a veřejných prostranství vnímají místní obyvatelé a návštěvníci festivalu. Po diskusi jsme veřejnosti promítali dokumentární snímek Lidský rozměr / The Human Scale (2012).

Část obyvatel z města po dobu konání akce raději mizí, část vnímá MFF jako příliv čerstvě energie, má MFF ráda a aktivně chodí na akce, na filmy. Z hlediska veřejného prostoru z úst místních zaznívá, že jde o „cirkus, který na omezenou dobu zavítá do města, rozloží svoje náčiní, na pár dní dá nahlédnout do jiného světa a pak to zase všechno sbalí a odjede pryč“. Místní tak rok co rok čekají, co kromě kulturního programu přiveze festival za novou atrakci. Po skončení festivalu zůstává jen určitá pachuť, kdy se město pomalu vrací k běžnému životu. Nic trvale nepřetrvává.

Veřejný prostor je festivalem „ukrajován“

Co shodně vnímají návštěvníci i místní, je skutečnost, že se stále zmenšuje prostor, na kterém se festival odehrává. Vše se koncentruje kolem Thermalu a v centru lázeňské zóny. To má za následek přelidněnost, pocit vizuálního zahlcení i praktické kolizní situace v zúžených místech, kudy denně proudí davy lidí (i aut). Problematicky je vnímána také privatizace významných prostor pro soukromé uzavřené večírky (např. Mlýnská kolonáda).

Shrnutí hlavních témat (úkolů) k řešení:

  • zahájit za město dialog s organizátory MFF
  • promyslet možnosti de-koncentrace festivalového centra, odlehčení přehuštěným částem a zapojení odlehlejších lokalit
  • pokusit se z pozice KAM o participaci na přípravě festivalového zázemí a vytvoření intervence s trvalejším přínosem pro místní a celoroční kvalitu veřejného prostoru s důrazem na podpoření již existujících hodnot
  • využít potenciál festivalu pro nastavení jasných pravidel užívání veřejných prostranství ve smyslu pořádání společenských akcí, pravidel pro kulturní zábory
  • IMG_2408
  • IMG_2374