Strategie a Manuál veřejných prostranství města Karlovy Vary

Veřejná prostranství města Karlovy Vary patří k základním prvkům urbanistické sídelní struktury a jsou její nedílnou součástí. Zjednodušeně řečeno – veřejné prostory jsou vizitkou města. Veřejná prostranství v intravilánu města Karlovy Vary vyjma lázeňské čtvrti postrádají ve většině celistvost, přívětivost a důstojnost hodnou významu krajského a lázeňského města mezinárodního významu.

Kancelář architektury města ve spolupráci s Doc. Ing. arch. Pavlou Melkovou připravil dlouhodobou koncepční strategii obnovy a rozvoje veřejných prostorů města Karlovy Vary a Manuál veřejných prostranství, které jsou praktickým nástrojem pro naplnění cílů strategie pro plánování a postupnou revitalizaci, údržbu a provozování veřejných prostorů v intravilánu města. Dokumenty byly vypracovány ve spolupráci s KAM KV°. V průběhu tvorby dokumentace probíhaly konzultace se zástupci magistrátu, dotyčných odborů a organizací města, které se podílejí na správě a údržbě města.

  • IMG_9331
  • IMG_9330
  • IMG_9332
  • IMG_9335
  • IMG_1939