Potenciál veřejného prostoru v souvislosti s MFF 2019

  • 25. 7. 2019

Karlovy Vary jsou nejen lázeňským městem známým po celé Evropě zejména díky termálním léčivým pramenům, ale také díky každoročně konanému Mezinárodnímu filmovému festivalu. V roce 2019 proběhl v Karlových Varech již 54. ročník tohoto festivalu a k městu tak neodmyslitelně patří. Mezinárodní filmový festival, který každoročně navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků, je důležitou událostí pro město a výrazně ovlivňuje jeho chod po dobu cca 10-12 dnů , zejména lázeňské a správní centrum. Obě části města jsou vedle festivalového dění plné doprovodných kulturních akcí, které vyžadují dočasné stavby objektů, jako jsou například pódia, prodejní stánky, reklamní panely a zábrany.

Filmový festival s sebou také přináší navýšení frekvence dopravy z důvodu příjezdů a odjezdů festivalových hostů, ale i z důvodu provozu festivalu samotného. Všechny tyto aspekty, ať už negativně nebo pozitivně, ovlivňují veřejný prostor a zasahují do něj. Zejména v posledních letech se území festivalového dění smršťuje a koncentruje v lázeňské čtvrti a v okrajích správní čtvrti.

V souvislosti s tvorbou strategie a manuálu veřejných prostranství vytvořila Kancelář architektury města Karlovy Vary analýzu, která mapuje, dokumentuje a hodnotí vlivy filmového festivalu na městské prostředí a veřejná prostranství dotčených městských částí.

Dokumentace byla v době od 3. 7. 2019 do 9. 7. 2019 provedena v místech, která jsou s filmovým festivalem nejvíce

spojena. Jedná se o ulici Tomáše Garriqua Masaryka, prostor u Alžbětiných lázní a hotelu Thermal. Dále směrem více
do lázeňské části města, tzn. park Dvořákovy sady, Mlýnská kolonáda, lokalita u Grandhotelu Pupp a budovy Císařských lázní.

Potenciál veřejného prostoru v souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem 2019 najdete vpravo v záložce Dokumenty.