Panelová diskuze SVĚT 2040

  • 10. 10. 2019

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? To jsou dvě klíčové otázky, na které hledá odpovědi strategický tým města Karlovy Vary, který pracuje na strategii rozvoje města – StrategieKV° 2040. V rámci její přípravy uspořádala Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) ve spolupráci s magistrátem města a agenturou CzechInvest panelovou diskusi s odborníky. V publiku se sešla téměř stovka diváků, zástupců odborné veřejnosti, kteří projevili zájem a mohou k budoucí strategii přispět. V panelu diskuse v kongresovém sálu hotelu Thermal zasedli geolog a klimatolog Václav Cílek, expertka pro kohezní politiku a diplomatka Eva Srnová,  sociolog životního prostředí Jan Vávra a manažer rozvoje Tomáš Ctibor. Diskusi pohotově moderoval Michael Rozsypal, kterého můžete znát z vysílání Českého rozhlasu Plus.

Záznam najdete v projektu Strategie KV° 2040 v záložce Videa.

  • IMG_3733
  • IMG_3863
  • IMG_3960

Související projekt: