Setkání s aktivními obyvateli, představení návrhu KAM KV°

  • 22. 1. 2020

Setkání, které se odehrálo v blízké základní škole Šmeralova se zúčastnila přibližně desítka aktivních obyvatel. Tereza Hadravová ze spolku Vzbuďme Vary shrnula dosavadní postup od soutěže Hledá se karlovarský dvorek, přes brigádu a návštěvu botanika Šindeláře, až po tuto prezentaci.

Karel Adamec z KAM KV° představil návrh na nové stání pro odpadové kontejnery, ukázal referenční příklady ze zahraničí. Kateřina Štědrá ze spolku Bieno pak představila další zásahy: osázení původní plochy pro kontejnery – osázení keři ideálně s jedlými plody; náhrada a doplnění keřů; doplnění bylinného patra; osázení svahu na jižním konci vnitrobloku a demontáž schodiště v havarijním stavu. Proběhlo indikativní hlasování o tom, jak jsou jednotlivé návrhy drobných úprav obyvateli vítány, viz graf.
Nakonec byly představeny zásahy dlouhodobého charakteru: využít oplocenou plochu výměníku jako louku pro psy, spíše než omezovat vstup pejskařům, nabídnut jim jiný prostor; zbudování dětského hřiště či prvků pro děti; zklidnění průjezdné dopravy.
Iniciativní místní obyvatel pak navrhl opatření pro efektivnější komunikaci. Rád by se o tématech projektu scházel s předsedy nebo zástupci jednotlivých SVJ. Navrhuje schůzky s užší „akční“ skupinou, která bude informovat ostatní obyvatele. Ze zájmu obyvatel po konzultaci se Správou lázeňských parků popřípadě magistrátem města vzniknou další kroky.
  • IMG_5434
  • IMG_5480
  • IMG_5514