Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo studii Petra Hájka

  • 14. 9. 2020
Pro projektovou přípravu výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské, byla Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 14. 9. 2020, usnesením č. ZK 275/09/20, vybrána a schválena studie od zhotovitele/zpracovatele Petr Hájek ARCHITEKTI, s. r. o. Projektovou přípravu SUPŠ KV bude zajišťovat Odbor investic Krajského úřadu Karlovarského kraje.