Akce Moje Milada

  • Sběr dat o budoucnosti a minulosti náměstí Dr. M. Horákové
  • 22. 9. 2020

Na akci Moje Milada proběhla diskuze o veřejném prostoru, jeho historii a o vztahu obyvatel k němu. KAM chystá zadání pro architektonickou studii revitalizace.

V mezičase koronavirové pandemie jsme stihli uspořádat akci na náměstí Dr. M. Horákové, kde jsme hovořili právě o tomto důležitém veřejném prostoru. Na interaktivním panelu byl k vidění výběr fotografií z historie náměstí a proběhla diskuze o tom, jaký vztah k tomu prostoru místní mají. Po představení historie náměstí a diskuze nad její budoucností jsme společně zhlédli film King Skate, ve kterém se hned několikrát objevily historické záběry z náměstí Dr. M. Horákové, kde se v minulosti pořádaly velké skateboardové závody. Během této akce, ale i v následujícím týdnu, kdy panely zůstaly ve veřejném prostoru, proběhl sběr námětů a přání, jak by si obyvatelé města představovali změnu tohoto důležitého veřejného prostoru.

  • Jaké využití by náměstí mělo mít? Jaké akce byste zde chtěli pořádat?

Na tyto otázky kolemjdoucí psali a kreslili své odpovědi, své náměty na zlepšení tohoto prostoru. Důležitým a často se opakujícím přáním bylo umístění vodního prvku – kašny, fontánky, vodotrysků, vodních kaskád apod. Místní by zde rádi viděli místo pro sportovní vyžití, pískovou plochu pro hru petang, kuličky, bosonohou stezku, ale také by zde rádi měli prostor pro setkávání s dostatkem laviček a stolků. Jedním z mnoha nápadů bylo také hlediště/jeviště pro recitaci, místo večerních světelných show anebo z jiného soudku například záhony pro veřejnost či bludiště. Podle obyvatel města by se zde mohlo uživit i letní kino nebo tančírna. Někdo by tu rád viděl sochu významné osobnosti, příznačně možná právě Milady Horákové, jejíž jméno tento prostor získal po dřívějších pojmenováních, jako bylo nám. Družby či Stalinovo náměstí.

​KAM nyní ve spolupráci s dopravním inženýrem a krajinářskou architektkou zpracovává ověřovací studii náměstí. Ta prověří možnosti území i vazby na okolí a bude důležitým podkladem pro budoucí výběrové řízení nebo otevřenou architektonickou soutěž na zhotovitele architektonické studie. V rámci ověřovací studie přemýšlíme nad úpravami dopravního řešení náměstí a přilehlých komunikací i v návaznosti na rozvojové plochy města u dolního nádraží, z podkladů získaných při participaci občanů hledáme identitu místa, jeho charakter a podobu, která bude nejvíce odpovídat požadavkům obyvatel, města a bude splňovat všechny potřebné funkce.

  • IMG_8848
  • IMG_8830
  • IMG_8860
  • IMG_8885
  • IMG_8894
  • IMG_8930