Architektonická studie revitalizace ulice Kolmé v Karlových Varech – ukončené

  • 16. 10. 2020

Cílem studie je prověřit a zpřesnit podmínky dané připravovaným územním plánem a vytvořit podklad pro řízený a cílený rozvoj území. Studie stanoví urbanistickou koncepci na základě předloženého zadání při zohlednění ekonomiky, etapizace a s ohledem na ochranu kulturních a civilizačních hodnot v tomto území.