Veřejné zakázky

SMLOUVA O PREZENTACI V RÁMCI 18. ROČNÍKU FESTIVALU ARCHITECTURE WEEK PRAHA – platnost do 3. 10. 2023
18. 9. 2023

Objednávka projekční práce projektu „ SADY KARLA IV, KARLOVY VARY, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ úprava vegetační části – platnost do 28. 9. 2023
7. 9. 2023

Územní studie sídelní zeleně – části I.A – Karlovy Vary – platnost do 21. 8. 2023
3. 8. 2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie městského bloku Kattenbeck v Karlových Varech – platnost do 13. 7. 2023
22. 6. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Objednávka vypracování hydrodynamického modelu proudění – Karlovy Vary – platnost do 2. 6. 2023
17. 5. 2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie Parkovacího domu Polská v Karlových Varech – platnost do 26. 5. 2023
9. 5. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – Architektonická studie Parkovacího domu u Galerie v Karlových Varech – platnost do 19. 5. 2023
2. 5. 2023

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Objednávka odborného poradenství pro sekci územního plánování Kanceláře architektury města Karlovy Vary – platnost do 20.4.2023
25. 4. 2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 – platnost do 25.2.2023
9. 2. 2023

Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh: Pitný stojan před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech – platnost do 31. 3. 2023
2. 2. 2023

Předmětem výtvarné soutěže je návrh současného uměleckého díla, které bude důležitým akcentem při vstupu do architektonicky hodnotné budovy Vřídelní kolonády ze směru Divadelního náměstí a bude důstojně reprezentovat nejdůležitější pramen Karlových Varů. Pitný stojan bude umístěn v předpolí Vřídelní kolonády a bude sloužit jak běžným návštěvníkům, tak lázeňským pacientům pro předepsané pitné kúry, a to […]

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb – platnost do 15.2.2023
27. 1. 2023

Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 15.1.2023
30. 12. 2022