Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022
15. 3. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci Inženýrské činnosti a související technické poradenství a Specializované návrhářské činnosti – platnost do 14. 2. 2022
28. 1. 2022

Smlouva o dílo na úklidové práce – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 4 Caluma – Pronájem prostor sloužících k podnikání – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb uzavřené dne 1. 2. 2019 – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci “Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo a poskytnutí poradenství na akci “Ekonomická rozvaha pro rozvoj území Širšího centra” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Dopravní řešení územní studie revitalizace širšího centra města Karlovy Vary TST“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Územní studie lokality Širšího centra v Karlových Varech“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Projektové práce – Úprava kolejiště a napojení na stávající koleje v žst. Karlovy Vary dolní nádraží“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Architektonická studie interiéru infocentra v Karlových Varech – platnost do 27. 1. 2022
4. 1. 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra. Hlavním důvodem pořízení studie je současná snaha vedení města zřídit pobočky infocentra na okrajích lázeňské zóny Karlových Varů. Současná pobočka karlovarského infocentra sídlí ve stavebně i kapacitně nevyhovujících prostorech v centru lázeňské zóny, a proto dojde k jejímu přestěhování, konkrétně do budovy Hlavní pošty.