Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky – Manuál informačně-orientačního systému města Karlovy Vary – platnost do 30. 9. 2022
13. 9. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Výzva k podání nabídky – Architektonická studie rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech – platnost do 2. 9. 2022
13. 8. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Návrh revitalizace lokality Petřín, Raisova v Karlových Varech – architektonická studie – platnost do 5. 8. 2022
22. 7. 2022

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie revitalizace lokality Petřín, Raisova – platnost do 20. 5. 2022
26. 4. 2022

Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Smlouva o poskytování služeb ve věci analytické práce, pořizování a zpracování dat s prostorovými daty pro město Karlovy Vary – platnost do 31. 3. 2022
15. 3. 2022

Smlouva o poskytování služeb ve věci Inženýrské činnosti a související technické poradenství a Specializované návrhářské činnosti – platnost do 14. 2. 2022
28. 1. 2022

Smlouva o dílo na úklidové práce – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 4 Caluma – Pronájem prostor sloužících k podnikání – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování ekonomických služeb uzavřené dne 1. 2. 2019 – platnost do 14. 2. 2022
26. 1. 2022

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci “Územní studie lokality Staré vodárny v Karlových Varech” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo a poskytnutí poradenství na akci “Ekonomická rozvaha pro rozvoj území Širšího centra” – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022

Smlouva o dílo na akci: „Dopravní řešení územní studie revitalizace širšího centra města Karlovy Vary TST“ – platnost do 14. 2. 2022
14. 1. 2022