Strategické workshopy | 2019 – 2020

  • Město s novým příběhem
  • 30. 11. 2020

Strategie rozvoje města Karlovy Vary získává konkrétní obrysy. Maximální podpora učitelů, školy stávající se moderními komunitními centry městských částí, důsledný rozvoj kritického myšlení nebo kreativity. Tyto a řadu dalších aktivit obsahuje téma vzdělávání
a osvěty v nově připravované StrategiiKV.

Ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 hodin proběhne v Alžbětiných lázních další ze sérií workshopů zpřesňujících další z témat strategie rozvoje města Karlovy Vary. Na předchozím listopadovém workshopu bylo ve velmi konstruktivní atmosféře precizováno téma vzdělávání a osvěty. Kvalita všech úrovní školství, ale i mimoškolních aktivit a celoživotního vzdělávání je vyhodnocena jako „akupunkturní bod“, který když se aktivuje, dokáže následně přispět k řešení celé řady výzev a problémů. Proto vzdělávání a osvěta musí být považováno za jednoznačnou prioritu. Řada smysluplných opatření vede ke dvěma hlavním cílům. Těmi jsou kompetentní lidé pro vzdělávání a optimální využití školské infrastruktury a dále se pak zaměřuje na podporu informovanosti a vzdělanosti obyvatel, což je nezbytným základem zdravého městského společenství.

Jak budou vypadat Karlovy Vary za 20 let?

„Jsem velmi rád, že strategie obsahuje velmi aktuální a naléhavá témata a město je odhodlané se jimi zabývat. V řadě oblastí se chce zaměřit například na podporu kritického myšlení, mediální výchovy nebo aktivního občanství. Například Šimon Pánek upozorňuje v rozhovoru pro Respekt na to, že v Německu už v 50. letech minulého století pochopili, že je to otázka národní bezpečnosti a stability. Vzdělávání k aktivnímu občanství tam zastřešuje ministerstvo vnitra prostřednictvím zvláštního odboru. Dnes je to agenda více než naléhavá a my se bez ní neobejdeme. Stejně jako bez kreativity! Kreativita je 3. nejdůležitější dovednost, kterou v roce 2020 budou zaměstnavatelé od svých zaměstnanců požadovat. Upozorňuje na to studie Světového ekonomického fóra. Na toto místo v žebříčku Top 10 dovedností pro budoucnost poskočila kreativita z 10. místa v  roce 2015. Trend je jasný.“ říká Jiří Hanek, člen strategického týmu. „Prostě věřím, že pro každého občana bude nová strategie velmi zajímavé čtení, protože je určena každému, ne jen úředníkům magistrátu. Je to dokument interaktivní, přehledný, zapojující do tvorby nového příběhu města různé aktéry a subjekty.“ doplňuje další ze členů týmu Tomáš Sýkora.

Po novém roce bude následovat série dalších workshopů k jednotlivým tématům, kterými jsou kromě Vzdělávání a osvěty Správa města, Lokální ekonomické prostředí, Město a příroda, Doprava, Kultura, sport a volný čas a sociální oblast. Prostřednictvím těchto workshopů se může do tvorby strategie zapojit i odborná a široká veřejnost. Strategie by měla být dokončena nejpozději v polovině nadcházejícího roku. Pracuje na ní mezioborový expertní tým, který zastřešuje Kancelář architektury města Karlovy Vary.

K tomu kam a proč má směřovat naše město se můžete přidat i Vy. Zaregistrujte svou účast na workshopu e-mailem na adresu strategiekv@mmkv.cz do 6. 12.

Začátkem spolupráce na nové strategii města byla panelová diskuse SVĚT 2040, na které jsme spolu se čtyřmi odborníky diskutovali o tom, jak bude vypadat svět za 20 let a jak budou v tomto světě vypadat Karlovy Vary.

 

  • IMG_5605
  • workshop1
  • IMG_5599
  • IMG_4857
  • workshop2

Související projekt: