Prezentace návrhu dokumentu vedoucím pracovníkům příslušných odborů MMKV

  • 12. 12. 2020

Prezentaci právě zpracovávaného dokumentu Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, který pro naše město zpracovává MCA atelier Praha pod vedením paní docentky architekty Pavly Melkové společně s Kanceláří architektury města Karlovy Vary, si zpracovatele připravili pro vedoucí pracovníky příslušných odborů MMKV.

  • IMG_4961