KAM KV doporučil zastupitelstvu nebourat

  • 18. 12. 2020

Na prosincovém jednání zastupitelstva byla kromě jiného řešena i oprava Vřídelní síně a s tím spojené téma budoucnosti Vřídelní kolonády jako celku. KAM KV k tomuto tématu představil své doporučení budovu Vřídelní kolonády v jedinečném bruselském stylu nebourat ale opravit a dále využívat v rekonstruované podobě.

Doporučení se opírá o několik klíčových faktů:

  • Stavebně technický průzkum jasně ukazuje, že objekt není ani zdaleka ve stavu k demolici.
  • Ekonomické srovnání odhadovaných nákladů na rekonstrukci a nákladů na demolici a stavbu nové budovy vychází jasně ve prospěch rekonstrukce.
  • Architektura bruselského stylu je jedinečným příkladem československé architektury 60. let, o který je třeba adekvátně pečovat a vhodným faceliftem z něj vytvořit novodobou chloubu města.
  • Budova Vřídelní kolonády díky době svého vzniku obsahuje řadu velkorysých konstrukčních řešení, které by s ohledem na dnešní standardy zejména z ekonomického hlediska nebyly pravděpodobně realizovatelné.
  • zastup