Prováděcí dokumentace vegetačních úprav územního celku Císařské lázně – Sady Karla IV. – ukončené

  • 22. 4. 2021

Dílem se rozumí zpracování prováděcí dokumentace vegetačních úprav okolí Císařských lázní a Sadů Karla IV. Dokumentace bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah prováděcí dokumentace je uveden v přílohách.