Lázeňskou krajinou ku zdraví – komentovaná procházka po lázeňských lesích s docentem Petrem Koliskem

  • 19. 5. 2021

​Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) zve všechny zájemce na komentovanou procházku po lázeňských lesích s docentem Petrem Koliskem, která proběhne v neděli 23. 5. od 15 hodin, sraz účastníků je stanoven před KAM KV na náměstí Dr. M. Horákové.

Člověk se vyvíjel vždy v úzkém vztahu k životnímu prostředí, které ho obklopovalo a využíval přírodních zdrojů k zajištění základních životních potřeb a také k prevenci a léčbě nemocí. Současná technická společnost ovlivňuje negativně kvalitu životního prostředí a změny krajiny na místní, regionální a globální úrovni. Oblast Karlovarska je charakteristická výraznými rozdíly mezi průmyslovou a urbanizovanou krajinou a oblastmi s vysokým přírodním potenciálem: Slavkovský les, Doupovské a Krušné hory. Lesní masívy tzv. karlovarských lázeňských lesů tvoří významný krajinný celek, který je vhodný jako prostor pro příměstskou rekreaci obyvatel Karlových Varů a lázeňských hostů. Tento prostor je svou skladbou dřevin a rostlin, konfigurací terénu a sítí stezek velmi vhodný pro pohybovou rekreaci a klimatickou léčbu chronicky nemocných osob.

Během procházky se návštěvníci dozví zajímavé informace o nejčastějších civilizačních chorobách, ​klimatoterapii a vlivu pobytu člověka v přírodě na jeho zdraví. Budou si moci vyzkoušet různé pohybové aktivity, které tvoří základní část klimatoterapie, jako je například chůze/jogging, protahovací, rezistentní, uvolňovací cvičení, dechové techniky, regenerační, relaxační a meditační techniky.

Komentovanou procházku povede Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D., který byl původně učitelem tělesné a zdravotní tělesné výchovy. V současné době působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu „Palestra“ Praha. Dlouhodobě se věnuje problematice a propagaci využití nefarmakologických, přírodních prostředků v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Od roku 1995 se věnuje výzkumu vlivu stresu a regenerace na neurovegetativní systém. Byl jedním z prvních propagátorů Nordic walkingu v České republice. Jeho poznatky z oblasti klimatoterapie byly prakticky využity např. v Priessnitzových léčebných lázních, léčebných lázních Slatinice, v léčebných lázních Teplice n. Bečvou, v lázeňském hotelu Prezident Karlovy Vary, aj.

Spolupořadatelem akce je Ústav pro výzkum a edukaci aktivního zdraví a Palestra, vysoká škola tělesné výchovy a sportu v Praze.

Vstup je zdarma a vítán! Není třeba se registrovat dopředu. Akce proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními. Pro aktuálnost sledujte web a sociální sítě KAM KV.