Zpracování architektonické studie revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech – ukončené

  • 26. 5. 2021

Dílem se rozumí zpracování architektonické studie (dále jen “studie”) revitalizace objektu Vřídelní kolonády v Karlových Varech. Studie bude zpracována jako podklad pro rozhodování orgánů města a jako podklad pro vypracování investičního záměru k zadání projektových prací (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele a pro provedení stavby). Rozsah a obsah studie je uveden v přílohách.