Dokument Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary byl dokončen a schválen zastupitelstvem

  • 22. 6. 2021

Dokument Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary byl dnes prezentován Zastupitelstvu města Karlovy Vary a byl vzat na vědomí. Cílem dokumentu je předat zkušenosti a poznatky autorů a všech spolupracujících aktérů města, jak začít k tvorbě, obnově a správě veřejného prostoru v Karlových Varech koncepčně přistupovat.

Dokument se stal důležitým podkladem pro dlouhodobé a střednědobé strategické plánování i každodenní rozhodování aktérů, kteří se na rozvoji veřejných prostranství v Karlových Varech společně podílejí. Stává se závazným podkladem při přípravě revitalizací ulic a veřejných prostranství. Dokument k dispozici i obyvatelům města, kterým srozumitelně přibližuje význam a dopad kvality veřejných prostranství na jejich každodenní život a podnítí jejich zájem o tuto problematiku. Prohlédněte si tuto publikaci vpravo v záložce Dokumenty.

Strategie a Manuál dostává z naší strany pokračování v Design manuálu, jehož prvním dílem se stane Manuál ulice.

 

  • IMG_1939
  • IMG_1942