K chrámu sv. Máří Magdalény se vrátila historická dlažba

  • 22. 6. 2021

Po několika desítkách let, kdy bylo okolí nejvýraznější barokní památky Karlových Varů chrámu sv. Máří Magdaleny pokryto nesouvislou vrstvou rozpraskaného asfaltu, došlo ke komplexní rekonstrukci. K obnově povrchu veřejného prostranství byla použita původní křemencová dlažba, která byla při rekonstrukci odhalena. Touto akcí byla uzavřena velká revitalizace ulice Moravská, k níž náměstí Svobody, tedy okolí barokního kostela, přiléhá. Rekonstrukce okolí kostela sv. Máří Magdalény umožnila odhalit i mnohá tajemství skrytá pod povrchem. „Archeologicky jsme doložili základy části zachovalé sakristie původního gotického kostela z konce 15. století, který předcházel stavbě současného Dienzenhoferova chrámu. Dále základy části ohradní zdi hřbitova, zrušeného až na začátku 19. století, a v několika vrstvách nad sebou pohřbené karlovarské občany, kteří byli už od středověku kolem kostela ukládáni. Dobře zvolená metoda nového povrchu formou ochozených historických kostek, uplatněných již dříve v okolí barokního kostela, jsou potom důstojnou připomínkou významu tohoto prostoru a jeho minulosti.“ uvedl Mgr. Jiří Klsák, archeolog Muzea Karlovy Vary.

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) využila pozastavení stavby rekonstrukce ulice Moravská a náměstí Svobody právě z důvodu archeologických nálezů a nabídl zajistit chybějící detailní architektonický návrh využívající nalezenou historickou dlažbu. KAM KV oslovil doc. Ing. arch. Cikána z MCA atelieru, který má s podobnými projekty velké zkušenosti. Jeho návrh kladení dlažby přidává prostoru další výtvarnou vrstvu, odkazující na význam a historii místa. „Naším cílem bylo promyslet všechny uvedené situace a posílit jejich čitelnost a význam minimálními prostředky promyšlenou orientací dlažby, kresbou spárořezu, rytmem, tvarem a typem kamenů. Kruhy kolem hlavních schodišť evokují chvění přítomnosti chrámu, který jakoby se vzpíral ze země jako blízké Vřídlo, které stavba chrámu a prostředí, z kterého vyrůstá, umocňuje. Vertikalita chrámových věží, směry dlažby a chvění kruhů se vzájemně doplňují s klidem cesty podél řeky, cestou k chrámu a vývěru Vřídla.“ vysvětluje svůj návrh Doc. Ing. Arch. Miroslav Cikán, autor architektonického návrhu obnovy prostranství.

Jedná se o dobrý příklad z praxe, kdy se podařilo společnými silami města Karlovy Vary, Kanceláře architektury města Karlovy Vary, památkáři, archeology a zkušenými architekty dokončit obměnu tak důležitého veřejného prostranství města. Je to také první vlaštovka ukazující možnosti využívání historických materiálů, které stále v ulicích města Karlovy Vary jsou, byť často skryty pod vrstvami novodobého asfaltu. Celý tento proces shrnul Ing. Petr Bursík, náměstek primátorky města Karlovy Vary: „Osobně bych si velmi přál, aby stejně kvalitně a důstojně vypadalo celé lázeňské centrum Karlových Varů. Plně věřím, že již brzy budeme moci navázat projektem Divadelního korza, kde by rekonstrukcí měl postupně projít celý pravý břeh řeky Teplé od Císařských Lázní po Vřídelní kolonádu.“

Foto ©  Miroslav Cikán – MCA

  • Autor: Miroslav CikánAutor: Miroslav Cikán