Předprostor kostela sv. Máří Magdalény

Počátkem roku 2019 zahájilo město rekonstrukci ulice Moravská, jehož součástí je nám. Svobody – nástupní prostor národní kulturní památky, kostela sv. Máří Magdalény, významné architektonické dominanty barokního architekta K. I. Dientzenhofera. Rekonstrukce probíhá podle schválené projektové dokumentace z roku 2015 od AF-CITY PLAN s.r.o. V souvislosti s přípravou „Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary”, KAM KV zjistil, že schválená projektová dokumentace, podle které rekonstrukce probíhá, je pro tak významnou lokalitu města velmi schematická a nedostatečná, neboť neobsahuje detailní architektonické celostní řešení parteru kostela s přesahem do přímého okolí centrální lokality lázeňské čtvrti. AF-CITY PLAN se zdráhal dokumentaci pro realizaci projektu dopracovat. KAM využil pozastavení stavby rekonstrukce náměstí Svobody z důvodu odkrytí historické dlažby, archeologických nálezů fragmentů původního kostela a nenaplnění podmínek památkové péče pro schválení během realizace a nabídl zajistit chybějící architektonický návrh s celostním přístupem, ve kterém bude zakomponovaná odkrytá dlažba a archeologické fragmenty a zohledněn přesah do budoucí fáze revitalizace okolí kostela.

Vzhledem k požadavku akutního řešení oslovil KAM přímo doc. Ing. arch. Cikána z MCA atelieru pro jeho zkušenosti a realizace s obdobnými projekty.
Návrh dlažby u kostela sv. Máří Magdalény najdete vpravo v Dokumentech.
Foto ©  Miroslav Cikán – MCA
  • Dlažba
  • Autor: Miroslav CikánAutor: Miroslav Cikán