Finalizace dokumentu | 2021

  • 18. 10. 2021

V průběhu roku 2021 probíhala finalizace toho, co proběhlo na předchozích strategických workshopech – zapracování připomínek, kontrola, redakce, korektura a grafické zpracování. Tato práce probíhala opět v užším týmu Strategie KV° 2040.

Související projekt: